Service Level Agreement Skabelon Dansk

Posted by on April 12, 2021

This agreement remains in force until it is replaced by a revised agreement that is mutually approved by stakeholders. The coverage parameters covered in this contract are: Du kan finds contrake p` dansk og engelsk her. Assumptions about services and/or components of the in-scope are as follows: this agreement describes the parameters of all IT services covered, as they are understood by key stakeholders. This agreement does not replace existing procedures and procedures unless expressly stated. Medlemmer af IT-Branchen kan frit bruge nedenst-ende standard fortrolighedserkl`ring/NDA, som er tilg`ngelig i dansk og engelsk version. The person in charge of the business relationship (“owner of the document”) is responsible for the regular verification of this document. The content of this document may be amended if necessary, provided that the main stakeholders obtain mutual agreement and are communicated to all parties involved. The holder of the document will take into account all subsequent revisions and will request, if necessary, reciprocal agreements/authorizations. The aim of this agreement is to ensure that the appropriate elements and commitments are in place to provide the provider (s) with consistent IT support and consistent provision by the service provider or providers. This agreement is a service level agreement (“SLA” or “agreement”) between the company name and the customer for the provision of the IT services necessary to support and maintain the product or service.

In order to support the services described in this agreement, the service provider will respond to customer incidents and/or customer requests related to the service within the following time frame: the objective of this agreement is to reach a mutual agreement on the provision of IT services between the service provider (s) (s) (s). Det er en god idé at bruge en fortrolighedserkl`ring, f`r du dr`fter eks. nye forretningsmuligheder, produktudvikling etc. med potential samarbejdspartnere. Among the responsibilities and/or requirements of the customer in support of this agreement are: Staten har ogs` udarbejdet K03 – as a standard contract for “Agil udvikling” med input fra branch. Denne kontrakt er ikke et “agreed document,” da vi ikke ser kontrakten som afbalanceret og generelt velegnet til agile projekter, ligesom vi heller ikke ser den anvendt bredt i markedet. Aftalen g`lder vedligeholdelse af programmer, som er udviklet specielt til den aktuelle kunde. Derfor indg`s aftalen ofte samtidig med en udviklingsaftale fer det aktuelle programm. En r`kke af IT-Branchens medlemmer har efterspurgt versioner af D17 som er lettere at anvende i forhold til de mindre komplekse/standardiserede driftsetup.

Comments are closed.